Mazowieckie Zrzeszenie
Handlu Przemysłu
i Usług

Jesteśmy członkiem:

Puchatkowo

Przedszkole Niepubliczne Puchatkowo oferuje opiekę przedszkolną dla dzieci wraz z realizacją podstawy programowej zgodnie z wytycznymi MEN. Przedszkole prowadzi zajęcia edukacyjne, rekreacyjne i ogólnorozwojowe. Organizuje również imprezy okolicznościowe dla dzieci.