Mazowieckie Zrzeszenie
Handlu Przemysłu
i Usług

Jesteśmy członkiem:

Kary nawet do 20 mln euro - ODO 24 pomoże ich uniknąć

ODO 24 - Ochrona Danych Osobowych

Pomagamy naszym klientom chronić dane, minimalizując ryzyko związane z kontrolą, wyciekiem lub ich utratą. Dostarczamy nowoczesne, elastyczne i kompleksowe rozwiązania pomagające zapewnić.
Więcej na stronie ODO24.pl