Mazowieckie Zrzeszenie
Handlu Przemysłu
i Usług

Jesteśmy członkiem:

Wydawnictwa

Księga Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki


Księga "Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki"


ksiega marki gospodarki

"Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki" jest publikacją przedstawiającą Uczestników Programu Umacniania Wiarygodności, którzy na jej łamach będą mogli zaprezentować swoje osiągnięcia i dokonania, pokazać siebie jako partnerów godnych zaufania stawiających przede wszystkim na rzetelność i uczciwość w życiu i biznesie.


Każdy Laureat Projektu "Rzetelni" i „Liderzy Polskiej Gospodarki” w ramach działań marketingowych ma zapewnioną prezentację swojej firmy na łamach publikacji "Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki" . Reklama jest przygotowana przez studio graficzne firmy Europa 2000 Consulting Sp. z o.o., na podstawie dostarczonych przez Laureata materiałów.

 

Almanach

Księga Laureatów Plebiscytu POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ


almanach

Księga Laureatów Konkursów to niezwykle istotne narzędzie marketingowe pozwalające promować nagrodzone przedsiębiorstwa i samorządy. Na łamach Księgi firmy mogą zaprezentować swoje produkty i usługi, natomiast samorządom daje możliwość przedstawienia swoich walorów - niezwykle istotnych z punktu widzenia potencjalnego inwestora, przedsiębiorcy i mieszkańca.

 

Publikacja ukazuje się w nakładzie 20 000 egzemplarzy i rozpowszechniona jest m.in. wśród:

 

  • administracji rządowej i samorządowej
  • największych firm w Polsce
  • Laureatów Plebiscytu i wskazanych przez nich klientów oraz partnerów
  • organizacji gospodarczych i ich członków współpracujących z MZHPiU
  • firm i instytucji nominowanych do udziału w konkursach
  • podczas targów i spotkań branżowych