Mazowieckie Zrzeszenie
Handlu Przemysłu
i Usług

Jesteśmy członkiem:

Zarząd

Prezes Zarządu:
Tomasz Waźbiński


Członkowie Zarządu:

Monika Słowińska

Witold Buczyński

Jacek Bobrowski
Dariusz Dworak

Jacek Kopyra

Robert Składowski

 
Komisja Rewizyjna:

Grzegorz Chraniuk

Remigiusz Firliński

Stanisław Marchewka