Mazowieckie Zrzeszenie
Handlu Przemysłu
i Usług

Jesteśmy członkiem:

Rekomendacje

List Prezydenta RP List Sekretarza Stanu
Olgierda Dziekońskiego

List Ministra Gospodarki

Waldemara Pawlaka

List Minister Rozwoju Regionalnego

Elżbiety Bieńkowskiej

List III Szpitala Miejskiego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi List Wiceprezesa Rady Ministrów
List Minister Zdrowia List Minister Rozwoju Regionalnego
Podziękowanie Lifestyle Expo 2011 Podziękowanie od GfK Polonia i Instytutu Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 
Dyplom Uznania
Marszałka Województwa
Mazowieckiego
 Rekomendacja
EURODENT
 
List Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  List Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi