Mazowieckie Zrzeszenie
Handlu Przemysłu
i Usług

Jesteśmy członkiem:

O nas

Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług zostało założone we wrześniu 2009 roku przez grupę przedsiębiorców z Warszawy i Mazowsza.


Jesteśmy organizacją pracodawców – samorządną i niezależną od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji.


U podstaw założenia Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług leżą wiedza, wieloletnie doświadczenie oraz rozległa praktyka w działalności gospodarczej, samorządowej i społecznej naszych Założycieli. Tkwiące w nas przekonanie, że nie ma obecnie na Mazowszu prawdziwie prężnej i reprezentatywnej organizacji, skutecznie walczącej o interesy przedsiębiorców i pracodawców, zwłaszcza małych i średnich firm, skłoniło nas do wzięcia spraw we własne ręce.


My, przedsiębiorcy, chcemy i potrafimy stworzyć silne lobby, aby się z nami liczono i postrzegano nas jako partnerów.


Pomnażając własne dobro i podejmując inicjatywy społeczne chcemy się przyczyniać do rozwoju naszego regionu i naszej Ojczyzny.


Rosnąca biurokracja, nadmierny fiskalizm i ingerencja państwa, nieuczciwa konkurencja i nierzetelni kontrahenci to problemy, które stają przed przedsiębiorcami coraz częściej.


Naszym głównym celem jest dobro i interes naszych członków. Chcemy udzielać konkretnej pomocy w konkretnych, nawet najtrudniejszych sytuacjach. Chcemy wspólnie pokonywać zarówno indywidualne, jak i zbiorowe trudności.


Możemy sami skutecznie bronić naszych interesów w sprawach zasadniczych dla działalności gospodarczej, a dotyczących między innymi płatności wysokości podatków i czynszów, spraw pracowniczych czy kontaktów z urzędami i sądami.


Priorytetem Zrzeszenia jest dążenie do obniżenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz zwiększenia dochodów członków naszego Zrzeszenia przy jednoczesnym podnoszeniu poziomu świadczonych usług. .


Chcemy skutecznie i w szerokim zakresie korzystać z funduszy Unii Europejskiej w celu podniesienia standardów działania naszych przedsiębiorstw, a także realizacji statutowych zadań Zrzeszenia.


Nasze działania będą zgodne z zasadami etyki zawodowej, rzetelności i uczciwości w prowadzeniu działalności gospodarczej.


Będziemy wspierać tych polityków, którzy wspierają przedsiębiorczość i rozwiązania korzystne dla prowadzenia działalności gospodarczej. I to niezależnie od partii i opcji politycznej.


Chcemy korzystać z najlepszych wzorców dawnych organizacji kupców i przemysłowców.

Tak, jak ich członkowie – zamierzamy wywierać wpływ na kształtowanie pozytywnej polityki gospodarczej Polski. Będziemy wspierać swoich przedstawicieli w rządzie, sejmie, urzędach administracji terenowej i organizacjach gospodarczych.


Dołącz do nas, aby razem z nami budować silną, skuteczną i wiarygodną organizację przedsiębiorców, która nie boi się nowych wyzwań i podejmowania trudnych decyzji.