Mazowieckie Zrzeszenie
Handlu Przemysłu
i Usług

Jesteśmy członkiem:

Projekt "Power do Pracy"

Nazwa projektu
„Power do Pracy”

 

Cel projektu
Aktywizacja zawodowa osób młodych, pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy poprzez udział w dofinansowanych 4-miesięcznych stażach zawodowych na stanowisku magazyniera lub sprzedawcy.

 

Grupa docelowa
Projekt dedykowany jest 50 osobom w wieku od 18 do 29 lat, które zamieszkują
na terenie powiatu radomskiego lub miasta Radom i są osobami biernymi zawodowo lub długotrwale bezrobotnymi.

 

Szczegóły projektu
Projekt składa się z 5 etapów:
1. Doradztwo zawodowe – Indywidualny Plan Działań
2. Szkolenie wdrażające do pracy w zawodzie
3. Kurs z obsługi wózka widłowego lub obsługi kasy fiskalnej
4. 4-miesięczny staż w firmach mających swoją siedzibę, filie lub odział
na terenie Radomia lub powiatu radomskiego
5. Zatrudnienie na minimum ½ etatu

 

Planowane efekty
1. Zdobycie zatrudnienia przez co najmniej 24 osoby biorące udział w projekcie
2. Zwiększenie doświadczenia i kompetencji zawodowych
3. Nabycie uprawnień na obsługę wózka widłowego

 

Finansowanie
Projekt finansowany jest ze środków unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Ogólna wartość projektu wynosi: 870 192,12 PLN

 

Dokumenty do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy
Regulamin uczestnictwa
Deklaracja udziału
Oświadczenie