Mazowieckie Zrzeszenie
Handlu Przemysłu
i Usług

Jesteśmy członkiem:

Nazwa projektu
„Power do Pracy”

 

Cel projektu
Aktywizacja zawodowa osób młodych, pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy poprzez udział w dofinansowanych 4-miesięcznych stażach zawodowych na stanowisku magazyniera lub sprzedawcy.

Czytaj więcej