Mazowieckie Zrzeszenie
Handlu Przemysłu
i Usług

Jesteśmy członkiem:

Nazwa projektu
„Praca dla młodych”
Podpisana umowa: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie nr POWR.01.02.01-14-0119/16-00 z dnia 03.08.2017 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Czytaj więcej

Nazwa projektu
„POWER do pracy”
Podpisana umowa: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie nr POWR.01.02.01-14-0118/16-00 z dnia 08.08.2017 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

Czytaj więcej