Mazowieckie Zrzeszenie
Handlu Przemysłu
i Usług

Jesteśmy członkiem:

Europa 2000

Od 12 lat wspólnie z organizacjami pracodawców, jak również instytucjami otoczenia biznesu realizujemy projekty, które służą promocji przedsiębiorczości. Koncentrujemy się na dostarczeniu klientom takich rozwiązań, które w skuteczny i efektywny sposób umocnią ich wizerunek na rynku. Poszukiwanie najlepszych rozwiązań z korzyścią dla klienta jest dla nas standardem.