Mazowieckie Zrzeszenie
Handlu Przemysłu
i Usług

Jesteśmy członkiem:

Eksperci MZHPiU

Eksperci MZHPIU


Członkowie MZHPiU mogą korzystać z porad zespołu eksperckiego współpracującego ze Zrzeszeniem. Doświadczeni specjaliści oferują pomoc w  obszarach tematycznych związanych z prowadzeniem działalności.

Fundusze Europejskie

Antoni Rutka
Doradca zawodowy, ekspert krajowy oceniający od roku 2005 projekty w ramach EFS i ERRF. Autor i realizator (w charakterze konsultanta) projektów unijnych z obszarów realizowanych przez partnerów krajowych i zagranicznych (Niemcy, Dania, Szwajcaria) w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, zatrudnienia i integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, adaptacyjności pracowników i pracodawców, modelów kształcenia zawodowego, przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, wsparcia doradczego i inwestycyjnego dla przedsiębiorstw.
W latach 1996-2008 wiceprzewodniczący Krajowej Rady Koordynacyjnej Krajowej Sieci Usług dla MSP przy PARP, a w latach 2000-2008 członek Naczelnej Rady Zatrudnienia przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej. Ponad 40 lat doświadczeń w organizowaniu i realizacji działań szkoleniowych z obszaru przedsiębiorczości.

Michał Adamczyk

Prawo

Joanna Jabłczyńska
Radca prawny. Specjalizuje się w obsłudze korporacyjnej i prawie mediów.
Jej praktyka obejmuje także zagadnienia rynków kapitałowych oraz prawnych aspektów inwestycji.
Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów przed sądami powszechnymi, kompleksowej obsłudze spółek oraz negocjacjach umów cywilno-prawnych. Praca w kancelarii notarialnej, kancelariach radcowskich oraz w funduszu inwestycyjnym sprawiła, iż posiada rozległą wiedzę, co pozwala jej na kompleksowe podejście do zagadnień prawnych.
Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie oraz studia podyplomowe dla doradców inwestycyjnych i analityków papierów wartościowych w Akademii Leona Koźmińskiego.
Posługuje się językiem angielskim i hiszpańskim.

Piotr Podgórski

piotr podgorskiRadca prawny – wspólnik w Kancelarii Prawnej Clever One. Wiceprezes Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl.
W głównej mierze zajmuje się obsługą podmiotów gospodarcych. Aktywnie działa na rzecz Mazowieckiego Zrzeszenia Przemysłu Handlu i Usług. Posiada doświadczenie zdobyte w kancelariach prawnych oraz spółkach z zakresu wielu dziedzin prawnych. W ostatnim czasie jako In-house lawyer obsługiwał największą w Polsce firmę leasingową o zasięgu międzynarodowym. Zdobywał również doświadczenie w spółkach z sektora wojskowego. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz prawie gospodarczym. Posiada doświadczenie w negocjowaniu kontraktów, eliminowaniu ryzyk prawnych związanych z prowadzeniem spółki oraz przeprowadzaniu audytów prawnych (due diligence).
Autor fachowych publikacji oraz komentarzy prawniczych w Rzeczpospolitej, Dzienniku Gazecie Prawnej, Gazecie Finansowej oraz w miesięczniku Radca Prawny. Służy głosem eksperckim
w audycjach radiowych oraz programach telewizyjnych. Bierze udział w licznych konferencjach biznesowych.
Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Seminarzysta studiów doktoranckich z zakresu prawa autorskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Posługuje się językiem angielskim.

Szkolenia

Beata Domańska
Ze szkoleniami i projektami rozwojowymi związana od 2008 roku. Swoją pracę zawodową rozpoczynała od sprzedaży szkoleń, pozyskiwania Klientów i opracowywania ofert. Następnie realizowała projekty szkoleniowe z różnych zakresów tematycznych (zarówno komercyjne, jak również dofinansowane ze środków Unii Europejskiej). Odpowiadała za procesy doradcze, diagnostyczne i merytoryczne w obszarach szkoleń i rozwoju pracowników. Od 2012 roku mocno związana z działami sprzedaży – odpowiedzialna za naprawę i opracowanie strategii słabo funkcjonujących zespołów sprzedażowych.
Ukończone studia podyplomowe w zakresie Efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstw; specjalizacja: Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej w strategiach rozwoju MŚP, jak również kurs trenerski: „Profesjonalny trener – szkolenia doskonalące warsztat trenerski”.
Ze względu na różnorodność projektów szkoleniowych, ekspert na bieżąco współpracuje z partnerami biznesowymi i służy wsparciem w zakresie:

- szkoleń interpersonalnych
- szkoleń sprzedażowych
- szkoleń jakościowych
- szkoleń technicznych
- szkoleń językowych
- szkoleń informatycznych
- szkoleń finansowo-prawnych

Samorząd Gospodarczy

Andrzej Stępniewski
Przewodniczący Rady Programowej
Ekspert ds. powszechnego samorządu gospodarczego

Rada Naukowa

prof. dr hab. Robert Kmieciak

dr hab. w zakresie nauk o polityce, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2008 r. Prodziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Kieruje zespołem politologów skupionych wokół Zakładu Badań Władzy Lokalnej i Samorządu. Zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz polityce regionalnej. Autor szeregu prac poświęconych tematyce samorządowej.

 

dr Paweł Antkowiak

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Aktualnie zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Badań Władzy Lokalnej i Samorządu. Absolwent politologii o specjalnościach administracja samorządowa i administracja europejska. Ukończył studia podyplomowe Studium Programów Europejskich – Strategiczne Planowanie Rozwoju oraz kurs pedagogiczny.

W 2012 roku został powołany na funkcję Pełnomocnika Dziekana ds. organizacji kształcenia. Od roku 2013 pełni także funkcję opiekuna kierunku studiów „Zarządzanie Państwem”. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej. Kierownik studiów podyplomowych: „Public Policy” i „Zarządzanie Publiczne”, a także kursów dokształcających: „Akademia Liderów Lokalnych” i „Samorządowa Kampania Wyborcza”. Współpracuje ze studenckim Kołem Naukowym Samorządu Terytorialnego. Ekspert w projektach związanych z rozwojem lokalnym i regionalnym.

 

dr Karol Dąbrowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, od 2010 roku w Warszawie w Collegium Varsoviense sprawował funkcje dziekana Wydziału Ekonomiczno-Społecznego (2010-2011); prorektora (2011-2013) oraz dziekana Wydziału Nauk Stosowanych (2013-2014). W 2012 r. pełnił też obowiązki Prorektora ds. dydaktycznych Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University. W listopadzie 2014 roku rozpoczął pracę na Wydziale Prawa i Administracji UMCS na stanowisku adiunkta w Katedrze Historii Państwa i Prawa. W międzyczasie pracował w administracji skarbowej; był ekspertem Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym; ukończył kurs języka migowego I i II stopnia; zajmował się szkoleniami z prawa autorskiego, ochrony danych osobowych i działalności fundacji. Współdziała z Kancelarią Świeca & Wspólnicy na polu nauki i szkolnictwa wyższego. Jego zainteresowania badawcze obejmują: administrację skarbową, metodologię nauki, prawne aspekty głuchoślepoty, samorząd gospodarczy, zarządzanie organizacjami pozarządowymi.

 

dr Katarzyna Walkowiak

 

dr Dariusz Grabowski