Mazowieckie Zrzeszenie
Handlu Przemysłu
i Usług

Jesteśmy członkiem:

Korzyści z członkostwa

Kojarzenie i budowanie relacji biznesowych
- cykliczne spotkania członków celem promowania osiągnięć oraz wzajemnej wymiany doświadczeń
- udział w targach, misjach gospodarczych i wydarzeniach organizowanych przez partnerów MZHPiU
- system wzajemnych rabatów i upustów pomiędzy członkami

 

Kreowanie wizerunku
- rekomendacje do wskazanych partnerów biznesowych
- reklama na www.mzhpiu.pl
- promocja w wydawnictwach MZHPiU oraz przez media

 

Doradztwo finansowe i prawne
- opieka prawna
- upowszechnianie informacji o nowych regulacjach prawnych, przepisach
- dostęp do kanałów o tematyce gospodarczej
- aktualności w formie newslettera
- udział w konferencjach, seminariach, szkoleniach

 

Fundusze unijne
Pomagamy uzyskać wsparcie w ramach projektów:
- szkoleniowych
- inwestycyjnych
- badawczo-rozwojowych
- edukacyjnych
- innowacyjnych