Mazowieckie Zrzeszenie
Handlu Przemysłu
i Usług

Jesteśmy członkiem:

Dołącz do zrzeszenia

Jak zapisać się do Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług?

 

Zgodnie z treścią §7 ust. 2 Statutu MZHPiU, członkiem zwyczajnym Zrzeszenia może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, która prowadzi działalność gospodarczą i zatrudnia w tym celu pracowników.

 

Żeby zapisać się do naszego Zrzeszenia, trzeba złożyć pisemną deklarację. Przyjęcie w poczet członków następuje na mocy uchwały Zarządu.

 

Wpisowe dla firm zatrudniających:

do 5 osób: 100 zł

do 50 osób: 300 zł

powyżej 50 osób: 1000 zł

 

Składka miesięczna dla firm zatrudniających:

do 5 osób: 100 zł

powyżej 5 osób: stawka negocjowana (minimum 100 zł)

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA - pobierz plik

 

STATUT MZHPiU - pobierz plik

 

Nie zostawajcie sami ze swoimi problemami! Zapraszamy do nas!