Mazowieckie Zrzeszenie
Handlu Przemysłu
i Usług

Jesteśmy członkiem:

Kalendarz wydarzeń

Kongres ""FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA RZECZ ROZWOJU"
Środa, 13. Wrzesień 2017, 10:00 - 17:00

Zdjęcie użytkownika Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług.

Miejsce Hotel Marriott, Warszawa
Program wydarzenia i rejestracja dostępne na stronie: http://pracodawcyrp.pl/calendar/kongres-fundusze-europejskie-na-rzecz-rozwoju