Mazowieckie Zrzeszenie
Handlu Przemysłu
i Usług

Jesteśmy członkiem:

Warszawa polskim miastem przyszłości dla inwestorów

Jak wynika z rankingu fDi, Warszawa wygrała w czterech spośród sześciu kategorii: potencjału ekonomicznego, kapitału ludzkiego i stylu życia, przyjazności dla biznesu oraz dostępności. Na drugim miejscu znalazł się Kraków, na trzecim sklasyfikowano Poznań.

 

Dane te cieszą tym bardziej, że miasta wymienione w rankingu fDi w większości są objęte działaniem specjalnych stref ekonomicznych. Dzięki nowym inwestycjom w SSE przyspiesza rozwój gospodarczy polskich województw. Powstają nowe miejsca pracy oraz zmniejsza się bezrobocie. Zagospodarowany zostaje majątek poprzemysłowy. Zwiększa się konkurencyjność produktów i usług. Systematycznie wprowadzane są nowe rozwiązania technologiczne. Dzięki tym wszystkim działaniom zwiększa się konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki.

 

fDi Intelligence spółka z grupy Financial Times specjalizująca się w raportach pokazujących atrakcyjność inwestycyjną miast i regionów całego świata pierwszy raz przygotowała zestawienie wyłącznie polskich miast. W ogólnym rankingu na kolejnych miejscach sklasyfikowano Łódź, następnie Gdańsk, Katowice, Szczecin, Gdynię oraz Gliwice. Natomiast w zestawieniu miast średniej wielkości pod względem ekonomicznego potencjału najwyżej oceniono Gdynię, następnie Legnicę, Bielsko-Białą, Opole i Gliwice. Ranking fDi Intelligence oceniał także miasta pod względem strategii przyciągania inwestycji zagranicznych. Tu najlepiej oceniono Łódź, następnie Katowice, Wrocław, Gdańsk i Kraków.

 

Polskie miasta uzyskują wysokie oceny także w sporządzanych przez fDi Intelligence rankingach globalnych. W grudniu 2014 r. w zestawieniu Global Cities od Future, Wrocław zajął wysokie 6. miejsce w globalnym zestawieniu miast rynków wschodzących i 9. w klasyfikacji wszystkich miast z najlepszymi strategiami przyciągania inwestycji. Stolica Dolnego Śląska otrzymała także 3. lokatę wśród dużych miast pod względem przyjazności dla prowadzenia biznesu.

 

Więcej informacji:

 

Wałbrzyska SSE: Miasta na 6-tkę

 

Najlepsze strefy ekonomiczne wyróżnione w rankingu fDi Magazine

 

SSE

 

 

Źródło:www.mg.gov.pl