Mazowieckie Zrzeszenie
Handlu Przemysłu
i Usług

Jesteśmy członkiem:

Konferencja "e-Administracja dla Biznesu" - 14-15 kwietnia 2015 r. w Warszawie

Zapraszamy na konferencję e-Administracja dla Biznesu (EAB 2015), która odbędzie się w dniach 14-15 kwietnia 2015 r. w Warszawie. Tegoroczna, II edycja wydarzenia poświęcona będzie usługom elektronicznym udostępnianym przedsiębiorcom przez instytucje publiczne.

 

 

Konferencja będzie prowadzona w sesjach kierowanych do instytucji publicznych i przedsiębiorców. Pierwszego dnia odbędą się dyskusje m.in. na temat zbliżającego się obowiązku akceptacji faktur elektronicznych przez instytucje publiczne w Polsce i UE oraz optymalnych modeli biznesowych dla e-usług. Ponadto zaprezentowane zostaną plany dotyczące porządkowania prawa dotyczącego usług elektronicznych, a także informacje, jak budować dobre dokumenty elektroniczne i jak je archiwizować. Podczas sesji dla przedsiębiorców prezentowane będą dostępne publiczne usługi elektroniczne, w tym Pojedynczy Punkt Kontaktowy i ePUAP.

 

Drugi dzień zostanie poświęcony e-usługom transgranicznym. Zaprezentowane zostaną działania administracji w Polsce zmierzające do integracji krajowych systemów informatycznych z systemami innych krajów UE. Zwieńczeniem każdego dnia konferencji będzie dyskusja przedstawicieli świata administracji, sądownictwa i przedsiębiorców na temat oceny i oczekiwań świata biznesu w zakresie e-usług.

 

Do udziału w konferencji zachęcamy przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu i jednostek publicznych‚ w szczególności wdrażających politykę informatyzacji państwa oraz realizujących usługi elektroniczne. Gośćmi będą również przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości i środowiska prawniczego.

 

Tematyka wydarzenia wpisuje się w Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa i nabiera szczególnego znaczenia w momencie uruchamiania projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

 

Więcej informacji: https://www.konferencja-eab.pl/

 

Agenda konferencji

 

Organizatorami konferencji są: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Instytut Logistyki i Magazynowania.

 

 

 

Źródło:www.mg.gov.pl