Mazowieckie Zrzeszenie
Handlu Przemysłu
i Usług

Jesteśmy członkiem:

Zapraszamy na spotkanie z ekspertem

Zapraszamy na spotkanie z ekspertem, na którym powiemy o rewolucyjnych zmianach podatkowych, jakie wystąpiły w 2019 roku i jakie jeszcze czekają przedsiębiorców w najbliższym czasie.

 

 

spotkanie z eskpertem 29.10.2019