Mazowieckie Zrzeszenie
Handlu Przemysłu
i Usług

Jesteśmy członkiem:

Link do poradnika „Jak otrzymać zaświadczenie A1” ze stanem prawnym na dzień 13.08.2019 r.

W serwisie ZUS ukazał się Poradnik „Jak otrzymać zaświadczenie A1” ze stanem prawnym na
dzień  13.08.2019 r.

 

Poniżej link:
https://www.zus.pl/documents/10182/0/Jak+otrzyma%C4%87+za%C5%9Bwiadczenie+A1.pdf+13.08.19/aa3cf785-cf27-79c3-d7b3-972b8a05662f?version%061;;1.0

 

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem.