Mazowieckie Zrzeszenie
Handlu Przemysłu
i Usług

Jesteśmy członkiem:

Masz firmę? Weź udział w „Akademii Menedżera MŚP”

Wiedza i umiejętności kadry menedżerskiej, która na co dzień podejmuje najważniejsze decyzje w przedsiębiorstwie to klucz do sukcesu w biznesie. To truizm, ale mimo to wiele firm zaniedbuje tę kwestię w swojej strategii rozwoju. Warto to zmienić korzystając z programu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Akademia Menadżera MŚP to dostęp do najlepszych programów doradczo-szkoleniowych dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Oferta edukacyjna i doradcza jest dopasowywana indywidualnie do potrzeb kadry zarządzającej każdego uczestnika. Z oferty mogą skorzystać zarówno ich właściciele, jak i pracownicy – menadżerowie oraz osoby, wobec których planowane są awanse na takie stanowiska. Dofinansowanie ze środków unijnych może wynieść nawet 80% kosztów.

 

Jak to działa?

 

Przedsiębiorca zainteresowany udziałem w Akademii Menadżera MŚP wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronie PARP. Zgłoszenie wysłane przez przedsiębiorcę zostanie rozpatrzone przez operatora odpowiedniego dla makroregionu, w którym znajduje się siedziba firmy.

 

Operator zweryfikuje, czy firma spełniania kryteria dopuszczające do udziału Akademii, a następnie przeprowadzi diagnozę potrzeb przedsiębiorcy. Określane zostaną luki kompetencyjne i potrzeby edukacyjne kadry menadżerskiej wynikające z planów rozwoju firmy.

 

Diagnoza pomoże operatorowi dobrać odpowiednie usługi rozwojowe. Dofinansowane mogą być wyłącznie te usługi doradcze i szkoleniowe, które znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych PARP i mieszczą w opisie uniwersalnych kompetencji menadżerskich. Wkład własny przedsiębiorcy to minimum 20 proc. kosztów usług doradczo-szkoleniowych.

 

Baza Usług Rozwojowych (BUR)

 

BUR to ogólnodostępny, bezpłatny zbiór ofert usług rozwojowych świadczonych w rozmaitych formach (m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu), dzięki którym instytucje i osoby prywatne, a w tym przypadku przedsiębiorcy, mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować zamierzone cele edukacyjne i biznesowe.

 

Baza to bardzo funkcjonalne narzędzie, zapewnia użytkownikom m.in.: powszechny dostęp do informacji na temat podmiotów świadczących usługi rozwojowe oraz ich oferty tak, aby każdy zainteresowany przedsiębiorca lub osoba prywatna mogła w sposób prosty i szybki wyszukać ofertę dopasowaną do swoich potrzeb. Użytkownikom, którzy nie znajdą odpowiadającej im oferty daje możliwość zamówienia „usługi szytej na miarę”, czyli takiej, która odpowiada w sposób bezpośredni na ich potrzeby. Baza stwarza też użytkownikom możliwość oceny usług, z których skorzystali.

 

„Akademia Menedżera MŚP” jest obsługiwana przez pięciu operatorów:

 

  • Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka odpowiada za obsługę przedsiębiorców z makroregionu 1, czyli województw: kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Wnioski będą przyjmowane do 30 czerwca 2021 r
  • HRP Group Sp. z o.o. obsługuje przedsiębiorców z makroregionu 2 – województwa lubelskie i mazowieckie. Wnioski można składać do 30 czerwca 2021 r.
  • MDDP Akademia Biznesu Sp. z o.o. odpowiada za makroregion 5, w skład którego wchodzą województwa: dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie. Nabór wniosków zakończy się 31 czerwca 2021 r.
  • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zajmuje się obsługą przedsiębiorców z makroregionu 3, do którego należą województwa: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie. Będzie przyjmować wnioski do 31 lipca 2022 r.
  • Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki obsługuje makroregion 4, czyli województwa: opolskie, łódzkie i śląskie. Firmy z trzech wymienionych województw mogą zgłaszać się do Akademii do 31 sierpnia 2022 r.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub złożyć wniosek zapraszamy na: Akademia Menadżera MŚP.

 

Źródło: www.parp.gov.pl