Mazowieckie Zrzeszenie
Handlu Przemysłu
i Usług

Jesteśmy członkiem:

Tydzień Przedsiębiorcy w ZUS - 23-27.09.2019 r.

Szanowni Państwo, w dniach 23-27 września br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje Tydzień Przedsiębiorcy. W tych dniach w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odbędą się seminaria dla przedsiębiorców i wszystkich zainteresowanych osób. W czasie trwania wydarzenia będzie można również skorzystać z konsultacji z ekspertami zaprzyjaźnionych urzędów i instytucji.

 

Planowane są 3 główne tematy przewodnie na seminaria:

 

1. Zatrudniam legalnie – współpraca z ZUS przy ustalaniu i wypłacie świadczeń krótkoterminowych.

W ramach tego seminarium będą podane informacje m.in. o tym, na co zwrócić uwagę przy naliczaniu świadczeń jak również na kwestie uprawnień do kontrolowania zwolnień lekarskich.

 

2. Pracuję/zatrudniam legalnie – mam z tego tytułu świadczenia.

W ramach tego seminarium będą podane informacje m.in. o rodzajach świadczeń w zależności od formy zatrudnienia/ubezpieczenia czy też prawa do świadczeń w przypadku różnorakich ulg w opłacaniu składek.

 

3. Pracuję/zatrudniam legalnie – ubezpieczenia unijne.

W ramach tego seminarium będą poruszone kwestie delegowania pracowników do pracy za granicę jak również „uciekania” za granicę w celu optymalizacji w opłacaniu składek i wynikających z tego tytułu konsekwencji.

 

Już teraz serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.