Mazowieckie Zrzeszenie
Handlu Przemysłu
i Usług

Jesteśmy członkiem:

Nowy termin na oświadczenia w sprawie cen energii

Sejm znowelizował tzw. ustawę prądową. W efekcie termin składania oświadczeń do sprzedawców energii został przedłużony do 13 sierpnia.
Ma to umożliwić wielu firmom i instytucjom złożenie dokumentu, bez którego nie mogłyby liczyć na zamrożenie cen energii w drugim półroczu 2019 roku.

 

Mikro i mali przedsiębiorcy, czyli firmy zatrudniające do 50 pracowników lub z przychodami maksimum 10 mln euro przez dwa lata, szpitale, jednostki sektora finansów publicznych, w tym samorządy i uczelnie publiczne zyskają więcej czasu na złożenie oświadczeń do sprzedawców energii, potwierdzający status odbiorcy końcowego.

 

Jeśli Senat zdąży przyjąć ustawę do piątku 2 sierpnia, Prezydent szybko ją podpisać, a Rządowe Centrum Legislacji opublikować w Dzienniku Ustaw, to nowelizacja umożliwi tysiącom podmiotów złożenie dokumentu do wtorku 13 sierpnia. Bez niego zaś nie mogłyby one liczyć na zamrożenie w drugim półroczu 2019 roku cen energii na poziomie tych z 2018 r. Jego brak oznaczałby dla nich znaczny wzrost kosztów.

 

Przedłużenie będzie obowiązywać z mocą wsteczną, tak by oświadczenia, które dotarły do sprzedawców po terminie, a przed wejściem w życie nowelizacji, były uznane za ważne.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://www.prawo.pl/biznes/oswiadczenia-w-sprawie-cen-energii-zmiana-terminu-skladaniado,453047.html?fbclid=IwAR1oUKqbXfy30meuRcFMKys5_zMIRLr4NvIivnfZTgRxpLVwHSEAEXsOXr0