Mazowieckie Zrzeszenie
Handlu Przemysłu
i Usług

Jesteśmy członkiem:

Polsko-Ukraińska Konferencja Rolno-Spożywcza

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza serdecznie zaprasza na III edycję Polsko-Ukraińskiej Konferencji Rolno-Spożywczej, która odbędzie się w dniu 1 lutego 2019 r. w ramach Centralnych Targów Rolniczych w PTAK WARSAW EXPO w Nadarzynie k. Warszawy.

 

 

Konferencja stanowi doskonałą okazję do pogłębienia wiedzy na temat uwarunkowań współpracy i budowania polskiego potencjału produkcyjnego w oparciu o ukraiński potencjał oraz do wymiany doświadczeń z zakresu gospodarki rolnej obu krajów, daje możliwość zapoznania się z innowacyjnymi technologiami oraz nowoczesnymi metodami z branży przemysłu rolno-spożywczego.

Swój udział w Konferencji potwierdzili przedstawiciele MRiRW, KOWR, Ambasady Ukrainy w Polsce, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz przedstawiciele organizacji wspierających polskich inwestorów w Ukrainie.

 

W czasie konferencji poruszone zostaną tematy:

- Pozycja konkurencyjna Polski i Ukrainy na rynku Unii Europejskiej

- Aktualny stan i perspektywy rozwoju handlu warzywami między Ukrainą i krajami UE

- Uwarunkowania inwestycyjne w ukraińskim sektorze rolno-spożywczym

- Biogazownie - alternatywne źródło energii w gospodarstwach rolnych

- Praktyczne aspekty wymiany handlowej pomiędzy Polską a Ukrainą w sektorze rolno-spożywczym.

 

Z uwagi na fakt, iż Konferencja odbywa się w ramach jednych z najważniejszych wydarzeń branżowych – Centralnych Targów Rolniczych – zapewniamy szeroki udział przedsiębiorców z całej Polski i Ukrainy. Gośćmi Konferencji będą również przedstawiciele ukraińskich instytucji rolno-spożywczych.
Język konferencji - polski/ukraiński.

Udział w Konferencji jest bezpłatny po dokonaniu rejestracji do 27.01.2019 roku.

 

REJESTRACJA

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa!