Mazowieckie Zrzeszenie
Handlu Przemysłu
i Usług

Jesteśmy członkiem:

MZHPiU organizacją wspierającą Europejski Kongres MŚP

17-19 października 2018 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się 8. edycja Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

 

To największe wydarzenie poświęcone sektorowi MŚP w Europie. Co roku gromadzi ponad 6000 reprezentantów biznesu, samorządu, nauki i polityki oraz ekspertów z kraju, Europy i świata. To trzydniowy cykl paneli dyskusyjnych, debat, warsztatów, a przede wszystkim płaszczyzna wymiany poglądów i doświadczeń. Podczas Kongresu odbywają się Targi Biznes Expo, które z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem zarówno uczestników jak i wystawców.


Tegoroczne ścieżki tematyczne w ramach Europejskiego Kongresu MŚP:
• Śląskie. Dialog Przemysłowy
• Rynek pracy i edukacja
• Zarządzanie finansami w MŚP
• Zarządzanie i rozwój
• Cyfrowe przedsiębiorstwo
• Państwo i prawo
• Pasja i czas wolny
• Samorząd
• Akademia Marketingu i Sprzedaży
• Global SME Meeting
• Zdrowie i środowisko

 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny!


Więcej informacji o Europejskim Kongresie MŚP: www.ekmsp.eu