Mazowieckie Zrzeszenie
Handlu Przemysłu
i Usług

Jesteśmy członkiem:

Zamówienia publiczne w praktyce MŚP - wybrane elementy, 24 kwietnia 2018 r., Warszawa

Zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo" pt. "Zamówienia publiczne w praktyce MŚP - wybrane elementy".

 

Podczas seminarium przedstawione zostaną zagadnienia związane z praktycznymi aspektami udziału polskich małych i średnich firm w zamówieniach publicznych. Poruszone zostaną m.in. kwestie związane z wypełnianiem warunków postępowania, zachowaniem poufności, korzystaniu z podwykonawców i potencjału osób trzecich.

 

Opisane zostaną także różne kryteria oceny ofert, przesłanki do wykluczenia oferenta z postępowania, oraz możliwości, jakie stwarza postępująca elektronizacja zamówień publicznych w Polsce.

 

Seminarium odbędzie się 24 kwietnia 2018 r. w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godz. 10:30-14:30.

 

Seminarium przeznaczone jest dla firm z sektora MŚP. Uczestnictwo w nim jest bezpłatne.

 

Szczegóły...

 

Źródło:www.een.org.pl

Data: 17.04.2018