Mazowieckie Zrzeszenie
Handlu Przemysłu
i Usług

Jesteśmy członkiem:

Program COSME, programy unijne oraz Instrumenty Finansowe dla MŚP, 12 marca 2018 r., Warszawa

Zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo" pt. "Program COSME, programy unijne oraz Instrumenty Finansowe dostępne w programach europejskich dla MŚP".

 

Podczas seminarium przedstawione zostaną możliwości wsparcia finansowego i pozafinansowego małych i średnich firm. Zaprezentowane zostaną m.in. instrumenty wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw, jak również tych, które przechodzą chwilowe trudności.

 

Seminarium odbędzie się 12 marca 2018 r. w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godz. 11:00-14:15.

Seminarium przeznaczone jest dla firm z sektora MŚP. Uczestnictwo w nim jest bezpłatne.

Wydarzenie jest współorganizowane przez ośrodek Enterprise Europe Network przy PARP i Krajowy Punkt Kontaktowy Instrumentów Finansowych Programów UE.

 

Program i formularz rejestracyjny

 

Źródło:www.een.org.pl

Data: 06.03.2018