Mazowieckie Zrzeszenie
Handlu Przemysłu
i Usług

Jesteśmy członkiem:

Mazowsze inwestuje w badania i rozwój

Największe nakłady na działalność badawczą i rozwojową poniosły w 2016 r. podmioty zlokalizowane w województwie mazowieckim – wynika z raportu opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny.

 

Nakłady na B+R

W 2016 r. w Polsce nakłady wewnętrzne na B+R wyniosły 17,94 mld zł. Najlepsze w tym zestawieniu województwo mazowieckie przeznaczyło na ten cel  aż 6,87 mld zł. Wydatki w pozostałych województwach to: dolnośląskie – 1,07 mld zł, kujawsko-pomorskie – 289 mln zł, lubelskie – 624 mln zł, lubuskie – 83 mln zł, łódzkie – 699 mln zł, małopolskie – 3,19 mln zł, opolskie – 138 mln zł, podkarpackie  – 762 mln zł, podlaskie – 177 mln zł, pomorskie – 1,23 mld zł, śląskie – 1,2 mld zł, świętokrzyskie – 134 mln zł, warmińsko-mazurskie – 165 mln zł, wielkopolskie – 1,08 mld zł i zachodniopomorskie – 188 mln zł.

Ponad 20 proc. nakładów wewnętrznych Mazowsza (1,5 mld zł) przeznaczono na inwestycje, co stanowiło aż 45 proc. nakładów inwestycyjnych na działalność B+R w Polsce (3,35 mld zł).

 

– Te dane bardzo mnie cieszą. Badania i rozwój to priorytet dla tych, którzy przyszłość łączą z innowacjami i rozwojem – podkreślił marszałek Adam Struzik.

 

Duży potencjał

Mazowsze wygrywa również w zestawieniu wysokości nakładów wewnętrznych na B+R na mieszkańca (1284 zł na osobę). Następne w stawce pod tym względem są województwa małopolskie (947 zł) i pomorskie (536 zł). W świętokrzyskim i lubuskim kwoty te wynoszą odpowiednio 107 i 82 zł. Tak dużych dysproporcji GUS upatruje w rozmieszczeniu ośrodków badawczych w pobliżu największych miast. Na Mazowszu takich ośrodków jest 1200, w najuboższym pod tym względem lubuskim – 71.

 

 

Żródło: www.mazovia.pl

Data: 07.02.2018