Mazowieckie Zrzeszenie
Handlu Przemysłu
i Usług

Jesteśmy członkiem:

SKŁADKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW WZROSNĄ DO 1232 ZŁ MIESIĘCZNIE

 

Najnowsze dane GUS na temat przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kw. ub.r. dostarczają ostatnich brakujących informacji niezbędnych  do ustalenia wysokości składek, jakie będą płacić osoby prowadzące działalność gospodarczą za 2018 rok.

 


Wiemy już, że standardowe składki osiągną łącznie kwotę 1232,18 zł miesięcznie (wobec 1172,56 zł w poprzednim roku), a składki preferencyjne dla prowadzących działalność mniej niż 2 lata wyniosą łącznie 520,09 zł miesięcznie (wobec 487,90 zł miesięcznie przed rokiem). Oznacza to wzrost standardowej składki o 5,1 proc. oraz składki preferencyjnej o 6,6 proc. Jest on szybszy niż w ubiegłym roku, kiedy to składka standardowa  wzrosła o 4,6 proc., a preferencyjna o 4,9 proc.

 

– Wzrost składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą jest konsekwencją rosnącego poziomu płac w polskiej gospodarce. Dobrze prosperująca część przedsiębiorców praktycznie nie odczuje różnicy, choć dla niektórych mikrofirm będzie to stanowiło zwiększenie i tak niewspółmiernych obciążeń. Dlatego warto zastanowić się nad wprowadzeniem takich rozwiązań, które powiążą wysokość składek z efektem ekonomicznym prowadzonej działalności – mówi Łukasz Kozłowski,  Główny Ekonomista Pracodawców RP. Składki w nowej wysokości, podobnie jak te za grudzień 2017 r., będą rozliczane ramach nowego rozwiązania funkcjonującego w ZUS – tzw. e-składki. Przedsiębiorcy i pozostali płatnicy uregulują swoje zobowiązania tylko jednym przelewem na swój indywidualny rachunek składkowy. 

 

źródło : www.pracodawcyrp.pl

24.01.2018