Mazowieckie Zrzeszenie
Handlu Przemysłu
i Usług

Jesteśmy członkiem:

Polska Wschodnia liderem wśród krajowych programów unijnych

Program Polska Wschodnia z sukcesem wkracza w 2018 rok. Na półmetku perspektywy finansowej UE 2014-2020 jest liderem wśród krajowych programów finansowanych z Funduszy Europejskich.

 

Do tej pory rozdysponowano już ponad 70% budżetu programu. Unijne dotacje wesprą inwestycje w małych i średnich firmach, międzywojewódzką infrastrukturę kolejową, oraz projekty drogowe i związane z ekologicznym transportem miejskim w aglomeracjach stołecznych makroregionu. "Polska Wschodnia rozpoczyna rok 2018 z pozycji lidera. To duży sukces, którego autorami są przede wszystkim odbiorcy środków – przedsiębiorcy, samorządy, PKP PLK S.A. To bowiem dzięki ich aktywności, staranności i skuteczności w staraniu się o dotacje, cele roku 2017 mogliśmy zrealizować ponad zakładany plan" - mówi Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju. 

 

"To sukces, który mierzymy przede wszystkim bezpośrednimi wymiernymi korzyściami dla mieszkańców wschodnich województw, gdyż to oni najwyraźniej odczują efekty prowadzonych inwestycji w ekologiczny transport miejski, drogi, koleje, czy rozwój konkurencyjnej przedsiębiorczości" - dodaje wiceminister. Do tej pory podpisano 564 umowy o dofinansowanie ze środków programu. Ich łączna wartość to 8,09 mld zł, z czego 5,64 mld zł stanowią środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Szczegóły :  https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/polska-wschodnia-liderem-wsrod-krajowych-programow-unijnych/https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/polska-wschodnia-liderem-wsrod-krajowych-programow-unijnych/

 

 

zródło : www.mr.gov.pl 

11.01.2018