Mazowieckie Zrzeszenie
Handlu Przemysłu
i Usług

Jesteśmy członkiem:

Międzynarodowe zamówienia publiczne dostępne dla MSP

PARP ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektu szkoleniowego i/lub doradczego skierowanego do przedstawicieli MMŚP, dzięki któremu przedsiębiorcy uzyskają wiedzę z zakresu ubiegania się o zagraniczne zamówienia publiczne lub zamówienia publiczne organizacji międzynarodowych.

 

O wsparcie mogą się starać podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego, zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców, organizacje samorządu gospodarczego, organizacje związkowe i przedsiębiorcy. Wnioski można składać wspólnie z partnerami,wnoszącymi do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe.

Pula środków w konkursie to 2 mln zł, w tym maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1,8 mln zł.

 

Dokumentacja

 

 

Źródło: parp.gov.pl