Mazowieckie Zrzeszenie
Handlu Przemysłu
i Usług

Jesteśmy członkiem:

O polskiej przedsiębiorczości przy wigilijnym stole

15 grudnia w Sangate Hotel Airport odbyło się spotkanie wigilijne członków i przyjaciół Federacji Przedsiębiorcy.pl oraz Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług (MZHPiU).

Zebranych gości powitał Prezes Przedsiębiorcy.pl i MZHPiU Pan Robert Składowski. W kilku słowach podsumował działalność organizacji w roku 2017 i zarysował plany na najbliższą przyszłość. Dla obecnych członków wręczone zostały dyplomy rekomendacyjne na rok 2018, a partnerzy uhonorowani zostali dyplomami z podziękowaniem za współpracę.


W niezwykle rodzinnej i ciepłej atmosferze zebrani goście złożyli sobie życzenia łamiąc się opłatkiem, a wspólne kolędowanie nadało tej uroczystości wyjątkową oprawę.