Mazowieckie Zrzeszenie
Handlu Przemysłu
i Usług

Jesteśmy członkiem:

SEMINARIUM SZKOLENIOWE KPB UNI-BUD

Serdecznie zapraszamy do Warszawy 24 - 25 listopada b.r. na ostatnie tegoroczne seminarium UNI-BUD-u, które stanowi kontynuację cyklu szkoleń "Nowe tendencje w UE dotyczące transgranicznego świadczenia usług - zmiany prawa, zagrożenia, perspektywy dla eksporterów usług".

 

Istotne zmiany prawa mające wpływ na ograniczenie swobody świadczenia usług w krajach UE i EOG (dyrektywa 96/71/WE dot. delegowania pracowników oraz rozporządzenia PE i Rady 883/2004 i 987/2009 dot. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego) – wymagają przygotowania firm – eksporterów usług do nowych, niekorzystnych warunków świadczenia usług i wyboru optymalnej strategii eksportowej na rynki UE, w tym szczególnie do Niemiec, największego odbiorcy naszych usług.


W/w zmiany uwarunkowań prawnych, podatkowych i ubezpieczeniowych – zarówno tych wynikających z rozporządzeń i dyrektyw unijnych, jak i tych wprowadzanych przez poszczególne kraje UE i EOG – wskazują na potrzebę weryfikacji dotychczasowych modeli funkcjonowania firm na rynkach unijnych oraz wypracowania i wdrożenia nowych form świadczenia usług w krajach UE i EOG.

To będą główne tematy listopadowego seminarium – zarówno części wykładowej (24 listopada) jak również części konsultacyjnej (25 listopada).

Swój udział w charakterze Prelegentów potwierdzili już znakomici Eksperci, którzy będą również do dyspozycji w drugim dniu - w ramach indywidualnych konsultacji.


Program może jeszcze ulec poszerzeniu, o czym będziemy informowali na bieżąco.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

RAMOWY PROGRAM SEMINARIUM

INFORMACJE ORGANIZACYJNE