Mazowieckie Zrzeszenie
Handlu Przemysłu
i Usług

Jesteśmy członkiem:

Polsko-Kazachstańskie Forum Gospodarcze

Ministerstwo Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Krajowa Izba Gospodarcza zapraszają przedsiębiorców, przedstawicieli administracji centralnej i regionalnej oraz członków instytucji otoczenia biznesu do wzięcia udziału w misji gospodarczej do Kazachstanu organizowanej w związku z Polsko-Kazachstańskim Forum Gospodarczym.


Forum odbędzie się z udziałem najważniejszych przedstawicieli władz państwowych, w dniu 6 września 2017 r., w Astanie. Wydarzenie to stanowi kluczowy element obecności Polski w Międzynarodowej Wystawie Astana EXPO 2017.

Szczegółowe informacje, w tym formularz rejestracyjny dostępne na stronie:
https://expo.gov.pl/dla-przedsiebiorcow/forum/o-forum