Mazowieckie Zrzeszenie
Handlu Przemysłu
i Usług

Jesteśmy członkiem:

Bezpłatne Seminarium Reforma Ochrony Danych Osobowych - 11.05.2017

Przyjęte w 2016 r. Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (zwane również RODO lub GDPR – General Data Protection Regulation) wprowadziło rewolucyjne zmiany w obszarze ochrony danych osobowych w krajowym i europejskim porządku prawnym, mające istotny wpływ zarówno na podmioty przetwarzające dane oraz osoby, których te dane dotyczą.


Przyjęcie RODO wiąże się z koniecznością podjęcia przez przedsiębiorców działań mających na celu dostosowanie ich organizacji i procesów biznesowych do nowych realiów prawnych aby zapewnić zgodność z nowymi regulacjami w momencie wejścia RODO do stosowania w maju 2018 r.

Szkolenie ma na celu przybliżenie Państwu zasad ochrony danych osobowych wprowadzonych przez RODO, jak również przewidziany charakter i zakres prac legislacyjnych w Polsce, mających na celu wdrożenie RODO do polskiego porządku prawnego.


Termin: 11 maja 2017 r.
Miejsce: ul. Brukselska 7, Warszawa


Program szczegółowy
Godz. 11.00 – 12.45
Część I: Unijna reforma ochrony danych osobowych
adw. Stanisław Chajewski, Chajewski Knap i Wspólnicy

1. Wstęp
• omówienie wpływu RODO na polski porządek prawny.
2. Zasady przetwarzania danych osobowych
• ogólne zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych w RODO;
• podejście oparte na ryzyku.
3. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
• przesłanki legalizacyjne przetwarzania danych osobowych, szczególne wymogi dotyczące zgody na przetwarzanie danych;
• przetwarzanie danych wrażliwych.
4. Nowe obowiązki administratorów i uprawnienia osób, których dane dotyczą w RODO
• obowiązki informacyjne i dostęp do danych osobowych;
• sprostowanie i usuwanie danych osobowych oraz ograniczenie przetwarzania;
• przenoszenie danych osobowych;
• profilowanie i inne formy zautomatyzowanego przetwarzania;
• ocena skutków przetwarzania;
• privacy by design i privacy by default;
• rejestrowanie czynności przetwarzania.
5. Powierzenie przetwarzania danych osobowych i przekazywanie danych do państw trzecich
• wymogi w zakresie powierzenia przez administratora przetwarzania danych osobowych procesorom;
• odpowiedzialność administratora i procesora;
• zasady przekazywania danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
6. Inspektor ochrony danych oraz zapewnienie zgodności
• wyznaczanie Inspektora ochrony danych;
• status i zadania Inspektora ochrony danych;
• Kodeksy postępowania i certyfikacja.

Piotr Drobek, Z-ca Dyrektora w Departamencie Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej w Biurze GIODO
7. Organy nadzoru oraz sankcje
• status i zadania organów nadzorczych;
• współpraca z organami nadzoru i zgłaszanie naruszeń;
• sankcje za naruszenie przepisów RODO.
8. Ważne dla przedsiębiorców aspekty wdrożenia RODO z perspektywy GIODO

Godz. 12.45 – 13.00 Przerwa na kawę

Godz. 13.00 – 13.30
Część II: Zmiany w polskim porządku prawnym
dr Maciej Kawecki, Ministerstwo Cyfryzacji
• Zakres działań legislacyjnych związanych z wdrożeniem do polskiego porządku prawnego RODO
• Przebieg procesu legislacyjnego
• Omówienie projektu ustawy o ochronie danych osobowych

Godz. 13.30 – 14.15
Część III: Dyskusja

Godz. 14.15
Lunch


R.S.V.P do 9 maja 2017
Lidia Płowiecka-Sroka
tel. (22) 518 87 35
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.