Mazowieckie Zrzeszenie
Handlu Przemysłu
i Usług

Jesteśmy członkiem:

Zaproszenie na seminarium Korporacji Przedsiębiorców Budowlanych UNI-BUD

W imieniu Korporacji Przedsiębiorców Budowlanych UNI-BUD serdecznie zapraszamy na pierwsze w tym roku seminarium szkoleniowe organizowane w ramach cyklu: „Transgraniczne świadczenie usług – stan aktualny, planowane zmiany, nowe warunki delegowania”.

Termin i miejsce: 10-11 marca 2017 r., Hotel Novotel Centrum Warszawa, ul. Marszałkowska 94/98

 

W czasie tego seminarium 10 marca (piątek) przedstawione będą m.in.:

 

1. Planowane zmiany w prawie unijnym i polskim determinujące warunki świadczenia usług w krajach UE

- projekt dyrektywy PE i Rady zmieniającej dyrektywę 96/71/WE

- projekty zmiany rozporządzeń PE i Rady 883/2004 i 987/2009

- inne planowane zmiany w zakresie delegowania i transgranicznego świadczenia usług

 

2. Wybrane zagadnienia z rynku niemieckiego

- leasing personalny w Niemczech – zmiany przepisów, stan aktualny, problemy firm, optymalne strategie dla firm

- kontrole Urzędów Skarbowych – rodzaje, zakres, punkty ciężkości, wnioski i zalecenia dla przedsiębiorców

 

3. Delegowanie w praktyce – prawo, zmiany, orzecznictwo, praktyka

 

4. Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

 

5. Zmiany w ustawie o pracy tymczasowej w Polsce

 

Formuła konsultacji indywidualnych wzbogacona została o tematykę ubezpieczeń społecznych. W związku z licznymi problemami, pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi ubezpieczeń społecznych pracowników delegowanych i świadczących pracę w dwóch lub kilku krajach członkowskich istnieje możliwość skorzystania z konsultacji indywidualnych z Ekspertami z I Oddziału ZUS w Warszawie już w pierwszym dniu seminarium. Taka formuła konsultacji umożliwi optymalne wykorzystanie obecności Przedstawicieli ZUS na naszym szkoleniu.

Druga, równie ciekawa oferta ZUS dla Uczestników seminarium to możliwość założenia konta na Platformie Usług Elektronicznych. Rejestracja na PUE ZUS pozwala na m. in. nieograniczony dostęp do danych zapisanych na indywidualnym koncie w ZUS i wiele innych ułatwień.

Natomiast konsultacje indywidualne w drugim dniu dotyczą spotkań i rozmów z Prelegentami z pierwszego dnia seminarium (vide program).

 

Program Seminarium

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Informacje organizacyjne

 

Serdecznie zapraszamy!