Mazowieckie Zrzeszenie
Handlu Przemysłu
i Usług

Jesteśmy członkiem:

Raport o stanie sektora MSP - edycja 2016

PARP przedstawia dziewiętnastą edycję Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z raportem: 

http://www.parp.gov.pl/publikacje/ebook/454

 

Źródło: www.parp.gov.pl