Mazowieckie Zrzeszenie
Handlu Przemysłu
i Usług

Jesteśmy członkiem:

Misja gospodarcza do Kenii i Tanzanii

PAIiIZ zaprasza do udziału w misji gospodarczej do Kenii i Tanzanii , która odbędzie się w dniach 16-22 lipca br. Misji przewodniczyć będzie podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Radosław Domagalski-Łabędzki.W ramach misji odbędą się 2 fora gospodarcze - w Nairobi i Dar es Salaam organizowane we współpracy z lokalnymi partnerami gospodarczymi. Zaplanowano również spotkania z udziałem przedstawicieli administracji rządowej obu państw. Zorganizowane zostaną także indywidualne spotkania b2b dla polskich i kenijskich / tanzańskich przedsiębiorców. Wszystkie spotkania prowadzone będą języku angielskim.

Koszty przelotu, zakwaterowania, wiz, ubezpieczenia oraz koszty związane z pobytem na terytorium obu państw firmy ponoszą we własnym zakresie.

Organizatorzy pokrywają koszty udziału w spotkaniach, forach i rozmowach b2b a także koszty transportu lokalnego i przygotowania katalogu uczestników misji.


Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie.

Dodatkowych informacji udziela Bartłomiej Lewandowski - tel 22 334 98 85. (PAIiIZ)

Data:21.06.2016
Źródło:www.paiz.gov.pl