Mazowieckie Zrzeszenie
Handlu Przemysłu
i Usług

Jesteśmy członkiem:

Go to Brand - wsparcie MŚP w promocji marek produktowych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 3.3: „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw" poddziałania 3.3.3: „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand". Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków 1 udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP w terminie: od 24 czerwca 2016 r. do 5 sierpnia 2016 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).
 
Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach poddziałania 3.3.3 PO IR dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy .

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów:

1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 10 000 000 zł
2) zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 90 000 000 zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

1) w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego - do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych;
2) w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego oraz pomocy de minimis na sfinansowanie pozostałych kosztów projektu - do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych;
3) w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci tylko pomocy de minimis w zakresie kosztów projektu:
- do 60% - dla średniego przedsiębiorcy;
- do 75% - dla małego przedsiębiorcy;
- do 80% - dla mikroprzedsiębiorcy z województwa mazowieckiego;
- do 85% - dla pozostałych mikroprzedsiębiorców.

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania

- koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie;
- koszty usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
- koszty szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
- koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju;
- koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych;
- koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego;
- koszty organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie;
- koszty reklamy w mediach targowych;
- koszty udziału w seminariach, kongresach i konferencjach;
- koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej;
- koszty informacyjno-promocyjne projektu;
- koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia w formie, o której mowa w art. 131 ust. 4 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, dla zaliczki wypłaconej na rzecz MŚP.

Branżowe programy promocji, w których udział może zostać dofinansowany w ramach konkursu:

- Sprzęt medyczny (link);
- Kosmetyki (link);
- IT/ICT (link);
- Jachty i łodzie (link);
- Meble (link);
- Polskie specjalności żywnościowe (link);
- Sektor usług prozdrowotnych (link).

Szczegółowe informacje na temat "Go to Brand" dostępne są na stronie: http://poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-do-dzialania-3-3-poddzialanie-3-3-3-w-2016-r
 
Zapraszamy również do kontaktu z naszym biurem (22) 609 20 69, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.