Mazowieckie Zrzeszenie
Handlu Przemysłu
i Usług

Jesteśmy członkiem:

II Bałtycki Kongres Przedsiębiorców w Kaliningradzie, 30-31 maja 2016 r.

W imieniu Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji w Kaliningradzie serdecznie zapraszamy do udziału w II Bałtyckim Kongresie Przedsiębiorców, który odbędzie się w dniach 30-31 maja 2016 r. w Kaliningradzie.

 

Organizatorami Kongresu są: Ministerstwo Polityki Przemysłowej, Rozwoju Przedsiębiorczości i Handlu Obwodu Kaliningradzkiego, Fundusz Wspierania Przedsiębiorczości Obwodu Kaliningradzkiego oraz Organizacja Pozarządowa Stowarzyszenie Centrów Wsparcia MŚP OK.

Kongres będzie służył jako platforma do wymiany doświadczeń w zakresie wdrażania instrumentów wsparcia i rozwoju małego biznesu w Rosji i krajach sąsiadujących z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań.

W ramach Kongresu odbędą się prezentacje szeregu regionów Rosji, w tym Kaliningradu, Tuły, Kazania, Czeboksarów, Woroneża oraz Obwodu Leningradzkiego. Organizatorzy przewidują także organizację spotkań B2B dla misji gospodarczych. Do udziału w Kongresie zaproszeni są również przedstawiciele samorządów lokalnych, inkubatorów biznesu i centrów innowacji, w tym parków naukowo-technologicznych.

Szczegółowe informacje i rejestracja dostępne są na stronie www.forum39.com

Osoba do kontaktu – koordynator BKP Olga Muraszewa (tel. +7 911 457 65 99).


Źródło:www.een.org.pl
Data:04.05.2016