Mazowieckie Zrzeszenie
Handlu Przemysłu
i Usług

Jesteśmy członkiem:

ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM SZKOLENIOWE KPB UNI-BUD, 10 – 11 czerwca 2016 r.

Serdecznie zapraszamy na seminarium szkoleniowe organizowane w ramach cyklu „Nowe tendencje w UE i EOG dotyczące transgranicznego świadczenia usług – zmiany prawa, zagrożenia i perspektywy dla polskich firm na lata 2016 – 2017”.

Termin: 10 – 11 czerwca 2016 r., Gdynia, hotel Nadmorski

Organizator: Korporacja Przedsiębiorców Budowlanych UNI-BUD

Seminarium adresowane jest do eksporterów usług zainteresowanych aktualnymi informacjami na temat obowiązujących i planowanych warunków świadczenia usług w krajach UE i EOG, ze szczególnym uwzględnieniem rynku niemieckiego.

Bieżące informacje na temat seminarium dostępne są na stronie:

http://www.kpbunibud.pl/47-zaproszenie-na-seminarium-szkoleniowe-kpb-uni-bud2.html

Serdecznie zapraszamy.