Mazowieckie Zrzeszenie
Handlu Przemysłu
i Usług

Jesteśmy członkiem:

IV Forum Międzynarodowe „Dzień Biznesu Ukraińskiego”

W dniu 12 maja 2016 roku w Warszawie odbędzie się jedna z najbardziej wielkoskalowych imprez w polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej – czwarte coroczne Forum Międzynarodowe „Dzień Biznesu Ukraińskiego”.


W ramach przedsięwzięcia zostaną omówione perspektywy dla inwestorów  z UE, w szczególności z Polski, na rynku Ukrainy w kontekście postanowień Umowy stowarzyszeniowej między Unią Europejską a Ukrainą.

W drugim dniu forum  13 maja  odbędzie się prezentacja ukraińskich projektów inwestycyjnych, planowanych do realizacji w Polsce.

Program forum oraz rejestracja dostępne są na stronie:
http://www.pol-ukr.com/w-warszawie-odbedzie-sie-iv-forum-miedzynarodowe-dzien-biznesu-ukrainskiego/

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu.