Mazowieckie Zrzeszenie
Handlu Przemysłu
i Usług

Jesteśmy członkiem:

Konsultacje on-line z Ekspertem nt. „MŚP vs Nowe dyrektywy UE i ich wpływ na zmianę PZP"

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w czacie internetowym na temat:


„MŚP vs Nowe dyrektywy UE i ich wpływ na zmianę prawa zamówień publicznych"

Czat odbędzie się w dniu 02 lutego 2016 roku w godzinach: 10:00-12:00

ZAKRES CZATU

• dlaczego warto poznać nową Dyrektywę - wpływ Dyrektyw UE na system zamówień publicznych w Polsce ?
• kwestie nadchodzących zmian
• czego przedsiębiorcy mogą się spodziewać ?
• jakie płyną korzyści a jakie zagrożenia z wprowadzenia nowelizacji ?
• co będzie ułatwieniem, a co może okazać się trudnością ?
• czy można / jak przygotować się do nadchodzącej nowelizacji ?

 

Na Państwa pytania odpowiadać będzie:
Małgorzata Kurpisz
Specjalista ds. Zamówień Publicznych
w Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
INFORMACJA O EKSPERCIE

 

CZAT pod adresem...

 

 

Źródło:www.een.org.pl

Data:21.01.2016