Mazowieckie Zrzeszenie
Handlu Przemysłu
i Usług

Jesteśmy członkiem:

Konferencja Digital University, 15 stycznia 2016 r. Warszawa

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w drugim zjeździe II edycji Digital University, który odbędzie się w dniu 15 stycznia 2016 r. , w nowym budynku SGH, Al. Niepodległości 128.
Organizatorem konferencji jest Fundacja FSCD Polska. Tematem przewodnim zjazdu będzie FinTech. Strategiczne kierunki rozwoju w branży FinTech w Polsce, Europie, wyzwania sektora bankowego, perspektywa dynamicznie rozwijających się startupów, będą wiodącymi tematami prelekcji zaproszonych wykładowców Digital University.
Wśród osób występujących mentor Startbootcamp, przedstawiciele sektora bankowego odpowiadający za innowacje, przedsiębiorcy współpracujący z sektorem finansowym. Rejestracja oraz program: http://fscd.pl/cyfrowo/

 

Źródło:www.parp.gov.pl

Data:12.01.2016