Mazowieckie Zrzeszenie
Handlu Przemysłu
i Usług

Jesteśmy członkiem:

750 mln zł na innowacje w dużych firmach – ruszył nabór wniosków

Od 14 października do końca listopada 2015 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyjmuje wnioski w nowym konkursie dla dużych przedsiębiorstw na realizację projektów badawczo-rozwojowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Jeden projekt może być dofinansowany kwotą nawet 20 mln euro, a decyzja o przyznaniu środków będzie podjęta w terminie do trzech miesięcy.

 

W ślad za uruchomionym w kwietniu tego roku konkursem „szybkiej ścieżki” dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw NCBR przygotował mechanizm finansowania prac B+R także dla dużych firm. Ważną cechą konkursów „szybkiej ścieżki” jest maksymalnie skrócony czas oczekiwania na decyzję o dofinansowaniu – do 90 dni.

Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 250 pracowników. Jego celem jest na wsparcie dużych i ambitnych projektów B+R i podniesienie konkurencyjności polskich firm dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac badawczo-rozwojowych w ich działalności gospodarczej. Konkurs pozwoli przedsiębiorstwom na wdrożenie ambitnych i innowacyjnych projektów, obarczonych często dużym ryzykiem.

 

Budżet konkursu wynosi 750 mln złotych. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów obejmujących realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych lub samych prac rozwojowych. Jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na badania przemysłowe, finansowanie może sięgnąć nawet 20 mln euro. Jeśli ponad połowa kosztów przeznaczona jest na prace rozwojowe – może on zostać dofinansowany kwotą 15 mln euro.

 

Udogodnieniem dla przedsiębiorców jest elektroniczny system przyjmowania wniosków. Ich nabór potrwa do 30 listopada br.

 

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie NCBR.

 

 

Źródło:www.mg.gov.pl

Data: 20.10.2015