Mazowieckie Zrzeszenie
Handlu Przemysłu
i Usług

Jesteśmy członkiem:

Serdecznie zapraszamy na sesję „ZUS dla biznesu” w ramach Forum Edukacyjnego MSP

Sesja podzielona będzie na dwa półgodzinne bloki tematyczne.

 

1. Możliwości bezzwrotnego dofinansowania obejmującego działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy

2. Układy ratalne dla tych, którzy mają problemy w opłacaniu składek

 

W trakcie trwania pierwszego dnia Forum przedsiębiorcy będą także mogli skorzystać z indywidualnych porad przedstawicieli ZUS na stoisku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Porady dotyczyć będą tematyki ubezpieczeń, składek  jak również zasiłków i świadczeń długoterminowych. Nie zabraknie także eksperta od programu Płatnik.

 

Wydarzeniu temu towarzyszyć będzie organizowane przez ZUS webinarium - "seminarium" internetowe dotyczące najnowszej wersji programu Płatnik. Będzie ono dostępne 8 czerwca przez portal Polskiego Radia. Dzięki temu przedsiębiorcy, którzy nie mogą uczestniczyć w targach, będą mogli zapoznać się z Programem Płatnik oraz zadać pytania ekspertom ZUS.

 

XV Forum Edukacyjne MSP odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2015 r. w Centrum Kongresowym na Stadionie Narodowym w Warszawie.

 

Tegoroczne Forum MSP poświęcone będzie dwóm tematom:

   -  I dzień Forum - stanowić będzie oficjalne otwarcie dla nowej perspektywy wdrażania funduszy oraz dogodną możliwość do zapoznania się z działaniami wdrażanymi przez PARP i oferowanymi przedsiębiorcom w ramach 2 programów operacyjnych: Inteligentny Rozwój (PO IR) oraz Polska Wschodnia (PO PW).
   -   II dzień Forum - prezentacji najlepszych doświadczeń w obszarze rozwoju zasobów ludzkich w firmach poprzez pryzmat projektów realizowanych przez PARP.

 

Więcej informacji (link).

 

Serdecznie zapraszamy do rejestracji.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

 

 

 

Źródło:www.parp.gov.pl