Mazowieckie Zrzeszenie
Handlu Przemysłu
i Usług

Jesteśmy członkiem:

Kompass pomaga pozyskać fundusze na eksport

Kompass Poland od kwietnia rozszerza swoją ofertę o umożliwienie klientom firmy kompleksową pomoc w pozyskiwaniu funduszy unijnych, a następnie – efektywnego ich wykorzystania na rozwój działalności eksportowej i ekspansji zagranicznej na nowe rynki.

Nowa perspektywa finansowania z funduszy europejskich 2014-2020 jak nigdy dotąd umożliwi polskim przedsiębiorcom wejście na nowe rynki i skuteczną rywalizację z europejskimi i światowymi konkurentami. Już dzisiaj polski eksport radzi sobie bardzo dobrze, świadczą o tym jego coroczne wzrostypomimo trudnej sytuacji na wschodzie. Jak wynika z danych NBP, polski eksport wzrósł w ostatnim kwartale 2014 roku
o ponad 4%. Najlepiej radzą sobie większe firmy i prężnie rozwijające się start-upy, jednak dotacje unijne pomogą też średnim i małym firmom, dla których największym wyzwaniem będzie odpowiednie przygotowanie biznesowe.

„Z naszych doświadczeń wynika, że częstą i powtarzalną barierą wejścia na nowe rynki polskich przedsiębiorstw z obszaru MSP są m.in. brak wiedzy i kompetencji nt. międzynarodowego marketingu i trade marketingu. Począwszy od świadomości, jak pozyskać informacje o atrakcyjnych dla danej firmy rynkach, poprzez przygotowanie strony internetowej (która powinna mieć kilka wersji językowych oraz landing page dedykowany danej kampanii), dalej przez sposoby gromadzenia kontaktów biznesowych, a skończywszy na prezentacji
i promocji swojej marki i produktów określonej grupie celowej w sposób efektywny kosztowo. Często spotykamy się z podejściem, że wystarczy jedynie obecność na międzynarodowych targach i wydrukowanie katalogów. Nasza nowa oferta ma pomóc zmienić takie podejście i dobrze ulokować środki pozyskane na rozwój międzynarodowy.”
– wyjaśnia Marek Wcisło z Kompass Poland, firmy wspierającej przedsiębiorców w ekspansji międzynarodowej.

W celu pomocy w pozyskaniu funduszy unijnych firma Kompass Poland nawiązała partnerską współpracę
z firmą wyspecjalizowaną w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Po pozyskaniu funduszy Kompass wesprze klienta w przygotowaniu do ekspansji – pomoże stworzyć odpowiednie materiały promocyjne i stronę www, zrealizuje kampanie direct mailingowe i dostarczy narzędzia do zorganizowania udanej misji handlowej na nowy rynek.

Od kwietnia współpraca między Kompass Poland i firmą partnerską będzie miała charakter dwustronny,
a kompetencje obu firm będą się wzajemnie uzupełniać, aby dostarczyć kompleksowe wsparcie klientom chcącym rozwinąć swój biznes na zagranicznych rynkach.

 

 

 

Materiały prasowe Kompass Poland