Mazowieckie Zrzeszenie
Handlu Przemysłu
i Usług

Jesteśmy członkiem:

Inauguracja powstania Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl

W dniu 24 kwietnia br. w Z-Hotelu w Otwocku odbyło się spotkanie inaugurujące powstanie Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl. W uroczystości uczestniczyli przedsiębiorcy i organizacje, które wspólnie określiły zakres działań nowo powstałej organizacji.

Jednym z zadań Przedsiębiorcy.pl będzie zbudowanie spośród zrzeszonych Członków Federacji, silnej reprezentacji sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), adekwatnej do roli tego sektora w polskiej gospodarce. Podczas spotkania przeprowadzone zostały również wybory władz Federacji.

Tego dnia odbyło się również spotkanie Uczestników Narodowego Programu Promocji  Polska Przedsiębiorczość oraz Członków Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu Przemysłu i Usług, którzy wspólnie świętowali jubileusz 6-lecia powstania Zrzeszenia. Podczas spotkania zostali zaprezentowani Uczestnicy Narodowego Programu Promocji Polska Przedsiębiorczość – firmy, samorządy i podmioty medyczne, których zaangażowanie w rozwój i dotychczasowa działalność została uhonorowana Dyplomem Rekomendacyjnym i Statuetką Programu.

Zwieńczeniem całego dnia pełnego uroczystości była kolacja, podczas której Goście mieli okazję na nawiązanie nowych kontaktów biznesowych i wymianę doświadczeń, a wszystko to w miłej atmosferze, przy muzycznej oprawie zespołu The Postman.