Mazowieckie Zrzeszenie
Handlu Przemysłu
i Usług

Jesteśmy członkiem:

Marszałek Województwa Mazowieckiego i Bank Pekao S.A. mają przyjemność zaprosić na konferencję poświęconą VI edycji „Raportu o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015”. Konferencja odbędzie się we wtorek, 8 marca 2016 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26 (budynek kina Praha, wejście od ul. Kłopotowskiego).

Czytaj więcej

Podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac badawczo-rozwojowych w prowadzonej działalności – to cel ogłoszonego dziś dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) konkursu w Programie Inteligentny Rozwój (POIR). Wnioski przyjmie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju od 4 kwietnia do 29 lipca br.

Czytaj więcej

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. zaprasza 7 marca 2016 na całodniowe szkolenie pt. "Jak ugryźć Państwo Środka? Rynek spożywczy w Chinach.” Będzie to doskonała okazja do poznania szeregu praktycznych informacji dotyczących eksportu produktów spożywczych do Chin.

Czytaj więcej

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące wsparcia przedsiębiorstw w ramach Programu Inteligentny Rozwój (PO IR) organizowane przez Ministerstwo Rozwoju w dniu 3 marca 2016 roku w Business Link PGE Narodowy (Warszawa, Al. Ks. J. Poniatowskiego 1) o godzinie 10:00.
Szczegóły dotyczące wydarzenia oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa: link

 

 

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w giełdzie kooperacyjnej, która zostanie zorganizowana w dniach 15-18 marca 2016 r., podczas Europejskich Targów Podwykonawstwa i Inżynierii ESEF 2016 w Utrechcie (Holandia).

Czytaj więcej

Punkt Informacyjny Międzynarodowe Zamówienia Publiczne PARP i Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP zachęcają polskie firmy z branży budowlanej do zainteresowania projektem inwestycyjnym rewitalizacji Biura Narodów Zjednoczonych w Genewie. Wartość projektu szacowana jest na 836,5 mln franków szwajcarskich. W związku z projektem organizowane jest również seminarium biznesowe, które odbędzie się 23 lutego 2016 r. w Genewie (Szwajcaria).

Czytaj więcej

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w międzynarodowej giełdzie kooperacyjnej, która odbędzie się 9 marca 2016 r., przy okazji odbywających się w Londynie targów wystawienniczych Ecobuild, największej imprezy dla branży zrównoważonego budownictwa na  świecie.

Czytaj więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w organizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych wizycie z komponentem gospodarczym w Republice Senegalu oraz Republice Wybrzeża Kości Słoniowej  w dniach 16-24 marca 2016 roku.

Czytaj więcej

5 kwietnia 2016 r. w Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie odbędzie się ogólnopolska konferencja pn. "Nowe prawo zamówień publicznych". Konferencja organizowana jest przez redakcję pisma „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce”. Patronat nad konferencją objął Punkt Informacyjny Międzynarodowe Zamówienia Publiczne.

Czytaj więcej

1 mld zł to pula środków II edycji konkursu na wsparcie procesów powstawania lub rozwijania ośrodków badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach. Dotacja z Programu Inteligentny Rozwój pokryje m.in. koszty zakupu technologii lub aparatury umożliwiającej prowadzenie prac badawczo-rozwojowych (B+R).

    "Dofinansowanie infrastruktury badawczej to inwestycja w dalszy rozwój firm oraz oferowanych przez nie produktów i usług. Nowe centra badawczo-rozwojowe umożliwią prowadzenie prac B+R na szerszą skalę, co przełoży się na liczbę wprowadzanych na rynek nowatorskich rozwiązań" – powiedział wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Nabór projektów potrwa od 1 marca do 29 kwietnia 2016 r. Wnioski o dofinansowanie przyjmować będzie Ministerstwo Rozwoju. Jednym z wymogów jest dołączenie do wniosku agendy badawczej. Dokument powinien zawierać plany badawcze firmy oraz analizę zakładanych rezultatów prac B+R, prowadzonych z wykorzystaniem dofinansowanej infrastruktury.

Premiowane będzie zawiązanie współpracy z jednostkami naukowymi. Firmy mogą liczyć na dodatkowe punkty również za wysoki udział wydatków na działalność B+R w całkowitych nakładach inwestycyjnych oraz planowane zwiększenie zatrudnienia w działach zajmujących się B+R.

W pierwszej edycji konkursu firmy złożyły 204 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę 1,24 mln zł. Alokacja na konkurs wynosiła 460 mln zł.

Zapoznaj się z ogłoszeniem konkursu na portalu Fundusze Europejskie.

 

 

Źródło:www.mr.gov.pl

Data:01.02.2016