Mazowieckie Zrzeszenie
Handlu Przemysłu
i Usług

Jesteśmy członkiem:

Od 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie przygotowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych projekt e-akta. Wprowadza on zmiany dla przedsiębiorców i pracodawców w zakresie elektronizacji akt pracowniczych oraz długości ich przechowywania.

Czytaj więcej

17-19 października 2018 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się 8. edycja Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Czytaj więcej

Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług partnerem Targów Sztuki, Designu i Wellness.

Czytaj więcej

22 czerwca w warszawskim Sangate Hotel Airport odbyła się Wielka Gala Polska Przedsiębiorczość.

Czytaj więcej

Zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo" pt. "Zamówienia publiczne w praktyce MŚP - wybrane elementy".

Czytaj więcej

Jeśli jesteś beneficjentem Funduszy Europejskich i zrealizowałeś ciekawy projekt, już dziś możesz zgłosić się do akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE)!

Czytaj więcej

Przedsiębiorcy z Mazowsza znów będą mogli liczyć na dodatkowe wsparcie działalności. Kolejny raz zarząd województwa przekazał część środków z RPO WM na tzw. instrumenty zwrotne, czyli pożyczki i kredyty. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowy z wybranymi pośrednikami finansowymi, do których będa mogły sie zwracać zainteresowane firmy.

Czytaj więcej

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Warszawie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania wsparcia z Funduszy Europejskich na założenie i rozwój działalności gospodarczej.

Czytaj więcej

Trwają prace legislacyjne nad przepisami ustanawiającymi nowe zasady wspierania inwestycji, które docelowo mają zastąpić dotychczasowy, funkcjonujący od 20 lat, schemat wsparcia w ramach instrumentu specjalnych stref ekonomicznych (SSE)1.

Czytaj więcej

Dzięki członkostwu instytucji z Grupy PFR ( PARP, PAIH i PFR) w sieci Start Alliance innowacyjne przedsiębiorstwa z Warszawy mogą wziąć udział w specjalnych programach mających na celu wsparcie polskich firm w internacjonalizacji.

Czytaj więcej