Mazowieckie Zrzeszenie
Handlu Przemysłu
i Usług

Jesteśmy członkiem:

Jak wynika z rankingu fDi, Warszawa wygrała w czterech spośród sześciu kategorii: potencjału ekonomicznego, kapitału ludzkiego i stylu życia, przyjazności dla biznesu oraz dostępności. Na drugim miejscu znalazł się Kraków, na trzecim sklasyfikowano Poznań.

Czytaj więcej

Marszałek Województwa Mazowieckiego i Bank Pekao S.A. mają przyjemność zaprosić na konferencję poświęconą V edycji „Raportu o sytuacji mikro i małych firm w roku 2014”.

Czytaj więcej

Ministerstwo Gospodarki, Ambasada Francji w Polsce oraz Francusko-Polska Izba Gospodarcza zapraszają na Polsko-Francuskie spotkanie gospodarcze, które odbędzie się w dniu 12 marca 2015 r. w Pałacu Prymasowskim w Warszawie. W rozmowach udział wezmą wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński oraz premier Francji Manuel Valls.

Czytaj więcej

26 lutego odbyła się uroczystość otwarcia nowej perspektywy finansowej UE dla Polski, z udziałem m.in. premier Ewa Kopacz, ministra infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak, komisarz UE ds. polityki regionalnej Corina Creţu i komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw Elżbiety Bieńkowskiej.

Czytaj więcej

24 lutego 2015 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra gospodarki. Celem nowelizacji jest dostosowanie prawa polskiego do wiążących umów międzynarodowych.

Czytaj więcej

Zapraszamy na konferencję e-Administracja dla Biznesu (EAB 2015), która odbędzie się w dniach 14-15 kwietnia 2015 r. w Warszawie. Tegoroczna, II edycja wydarzenia poświęcona będzie usługom elektronicznym udostępnianym przedsiębiorcom przez instytucje publiczne.

Czytaj więcej