Mazowieckie Zrzeszenie
Handlu Przemysłu
i Usług

Jesteśmy członkiem:

Wzmocnienie praw i gwarancji dla przedsiębiorców oraz usystematyzowanie zasad podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej to główne cele przygotowanego przez Ministerstwo Gospodarki nowego Prawa działalności gospodarczej. 10 września 2015 r. w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie ustawy.

Czytaj więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w imieniu Norwesko - Polskiej Izby Gospodarczej zaprasza do udziału w seminarium pt. DOING BUSINESS IN NORWAY, które odbędzie się w dniu 23 października 2015 r. w Warszawie w Hotel Mercure Warszawa Centrum, ul. Złota 48/54, na którym można dowiedzieć się, jak z sukcesem prowadzić interesy w Norwegii.


W wydarzeniu uczestniczyć będzie wiele norweskich firm, o ugruntowanej pozycji na rynku. Gościć będziemy także Kierownika Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Oslo, Pana Radcę Mariusza Biedrzyckiego oraz norweskie organizacje rządowe reprezentowane przez Innovation Norway. Przedstawiciele Norwesko - Polskiej Izby Gospodarczej, Innovation Norway oraz norweskich firm podzielą się swoimi doświadczeniami.

Udział w wydarzeniu jest płatny. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu i zakwaterowania w trakcie trwania konferencji. Informacje o seminarium znajdują się na stronie Norwesko – Polskiej Izby Gospodarczej a także są dostępne przez link

 

Formularz rejestracyjny dostępny jest na linku

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pisząc w tytule maila: "Seminar DBN".

 

 

Źródło:www.een.org.pl

Data:10.09.2015

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo" pt. „Mali i Średni Przedsiębiorcy w programie Horyzont 2020”, organizowanym przez ośrodek sieci Enterprise Europe Network, afiliowany przy PARP.

Czytaj więcej

Informujemy, że 31 sierpnia 2015 r. rozpoczyna się nabór wniosków w konkursie "Bony na innowacje dla MŚP” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Czytaj więcej

 

Szansa dla przedsiębiorców z województwa mazowieckiego na założenie nowej działalności oraz wsparcie rozwoju już istniejącej firmy poprzez zakup maszyn, urządzeń, remont lub adaptację pomieszczenia, a także wyposażenie w środki transportu.

Pożyczki przeznaczone są dla mikroprzedsiębiorców prowadzących działalność na terenie województwa mazowieckiego do 24 miesięcy.

 

Pożyczka „MIKRO – START-UP”

Pożyczkobiorca

Firmy mikro zatrudniające poniżej 10 osób, mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie woj. mazowieckiego działające krócej niż 24 miesiące

Cel pożyczki

- finansowanie inwestycji polegających m. in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych,

- tworzenie nowych miejsc pracy,

- wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,

- zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,

- inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju Mikroprzedsiębiorstw, w tym cele obrotowe

Kwota pożyczki

min. 20 000 zł, max. 100.000 zł

Okres na jaki pożyczka jest udzielana

- do 60 miesięcy; w tym do 6 miesięcy karencji na spłatę kapitału

Koszty pożyczki

- oprocentowanie 2,00% w skali roku wg. zasad udzielania pomocy de minimis

- brak innych opłat i prowizji

Wymagany wkład własny

10% wartości inwestycji

Zabezpieczenie

Weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:

·poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych

·przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej

·hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej

·dopuszcza się zastosowanie zabezpieczenia o charakterze rzeczowym na rzeczy będącej przedmiotem inwestycji

·inne, do negocjacji

Warunki dodatkowe

- Pożyczkobiorca nie posiada zaległości z tytułu podatków oraz składek ZUS

- wykluczone z finansowania: produkcja, przetwarzanie i wprowadzenie do obrotu podstawowych produktów rolnych, hutnictwo żelaza i stali oraz włókien syntetycznych, rybołówstwo, przemysł wydobywczy, budownictwo okrętowe, produkcja lub obrót bronią, branża erotyczna, firmy transportowe na zakup środków transportu

- Wnioskodawca w okresie dwóch lat nie był skazany za przestępstwa gospodarcze

- Wnioskodawca nie wykorzystał dostępnego limitu pomocy de minimis

 

 

Szczegóły...

 

 

 

Źródło:www,ecdf.pl

Data:31.08.2015

 

Przedstawienie korzyści płynących z wdrażania zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) to główny cel konferencji „Biznes a wyzwania społeczne, środowiskowe i gospodarcze kraju. Rola i odpowiedzialność”. Spotkanie odbędzie się 15 września 2015 r. w MG.

 

Wydarzenie organizowane jest przez Ministerstwo Gospodarki wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Deloitte, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Krajową Izbą Biegłych Rewidentów.

Spotkanie będzie okazją do wymiany wiedzy i opinii pomiędzy przedstawicielami różnych sektorów w obszarze CSR. Omówione zostaną m.in. korzyści płynące z wdrażania zasad CSR, wpływ CSR na różne społeczności oraz możliwości współpracy firm społecznie odpowiedzialnych z podmiotami gospodarczymi, w tym podmiotami ekonomii społecznej. Zaprezentowane zostaną także dotychczasowe rezultaty pracy Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (organu pomocniczego Ministra Gospodarki).

 

Program konferencji

Udział w konferencji możliwy po wcześniejszym wypełnieniu formularza rejestracyjnego. Termin zgłoszeń upływa 10 września 2015 r.

Wydarzenie jest otwarte dla mediów. Wejście możliwe po uprzedniej akredytacji i okazaniu ważnej legitymacji prasowej.

 

15.09.2015 r., Warszawa, Ministerstwo Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, Sala pod Kopułą, godz. 9:00 – 14:30

 

Więcej...

 

 

Źródło:www.mg.gov.pl

Data: 17.08.2015

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na trzecie w tym roku seminarium szkoleniowe organizowane w ramach cyklu „Nowe tendencje w UE dotyczące transgranicznego świadczenia usług – zmiany prawa, zagrożenia i perspektywy na lata 2015 – 2016”.

Czytaj więcej

Ruszył ogólnopolski cykl bezpłatnych szkoleń dotyczących możliwości wykorzystania Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. Działania będą realizowane w całej Polsce do końca września 2015 r.

Uczestnicy szkoleń dowiedzą się:

   -  na jakie projekty mogą otrzymać dofinansowanie,  
   -  jak ubiegać się o dotacje,
   -  gdzie szukać informacji na temat naborów wniosków oraz zasad przyznawania dotacji.

 

Dla kogo

Szkolenia skierowane są do przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, a także sektorów edukacji, nauki, zdrowia, kultury i rynku pracy.

 

Lista szkoleń w województwach

 

 

Źródło:www.mir.gov.pl

Data:12.08.2015

Ograniczenie zawierania umów terminowych, maksymalny trzymiesięczny okres próbny, wyrównanie okresu wypowiedzenia w umowach na czas określony i nieokreślony – to zmiany, które wprowadza nowelizacja Kodeksu Pracy podpisana przez Prezydenta RP.

Czytaj więcej