Mazowieckie Zrzeszenie
Handlu Przemysłu
i Usług

Jesteśmy członkiem:

24 lutego 2015 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra gospodarki. Celem nowelizacji jest dostosowanie prawa polskiego do wiążących umów międzynarodowych.

Czytaj więcej

Zapraszamy na konferencję e-Administracja dla Biznesu (EAB 2015), która odbędzie się w dniach 14-15 kwietnia 2015 r. w Warszawie. Tegoroczna, II edycja wydarzenia poświęcona będzie usługom elektronicznym udostępnianym przedsiębiorcom przez instytucje publiczne.

Czytaj więcej